Trình duyệt Chrome ngốn nhiều RAM nhất, việc ngốn RAM không chỉ khiến máy tính hoạt động chậm chạp mà nó cón làm máy nhanh bị hết pin. Vấn đề là bạn không sử dụng Chrome nhưng nó vẫn đang chạy ngầm.

Trình duyệt chome

Không như các trình duyệt khác, Chrome xử lý từng tab riêng, thành phần bổ trợ hay thành phần mở rộng mà người dùng bổ sung cho trình duyệt. Bạn có thể kiểm tra điều này khi mở Windows task Manager.

Các ứng dụng nền web trên Chrome đều vẫn đang chạy ngầm kể cả khi bạn không sử dụng Chrome, giúp người dùng có thể cập nhật tin tức liên tục. Tuy nhiên, điều này sẽ tiêu tốn thời lượng pin cũng như bộ nhớ RAM. Vì vậy với những tác vụ không quan trọng thì bạn hãy nên tắt hẳn Chrome để ứng dụng không còn chạy nền nữa.

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome > chọn Cài đặt.

Trình duyệt chome

Bước 2: Cuộn trang xuống dưới và kích vào tùy chọn nâng cao.

Bước 3: Sau đó, bạn kéo xuống phần “hệ thống”, nếu tùy chọn “ tiếp tục chạy các ứng dụng nền khi Google Chrome đóng” đang được chọn thì bạn hãy bỏ chọn nó.

Trình duyệt chome

Bước 4: Tắt tất cả các cửa sổ Chrome đang mở và sau đó mở lại để áp dụng thay đổi.

Trình duyệt chome

Với những thao tác đơn giản dưới đây, bạn đã có thể tắt hẳn trình duyệt Chrome và các tiện ích đi kèm tránh sự theo dõi của các ứng dụng trên Chrome nhằm mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn không cảm thấy bị làm phiền thì hãy làm ngược lại theo bước trên để bật lại chế độ chạy ngầm.

 

 

unplug penis for more growth, low sex drive trying to conceive, male erection supplements, real safe penis enlargement, genital pumping, no sex drive 45 year old male, male enhancement redd, forced magic gay penis growth, what is the name of the new genaric viagra, standard penis size, how to buy canadian viagra, enhanced male reviews, buy viagra in chicago, el viagra generico funciona igual, male libido enhancement gummies, do antihypertensives reduce sex drive, how do i buy a single viagra without a script in san francisco, does excercising increase penis size, vietnamese viagra 5 foods, natural remedy for low testosterone, viagra correct dose, imodstyle last longer report, lower sex drive decrease estrogen, can playing too many video games affect your sex drive, viagra uk patent, pill penis, natal chart sex drive aspects, progentra male enhancement pills amazon, natural cure for erectile dysfunction, how to get enlarge penis, how to increase your sex drive due to decrease because of birth control, erectile dysfunction pills containing cnidium monnier, what to take to boost mens sex drive, why would someone have no sex drive, how much for generic viagra at walgreens with ins, utube onions penis enlargement, penis enlargement surgury tijuana, cialis cash price, viagra sales figures, best testosterone booster, what is the difference between viagra and cialis and levitra, what if 50mg of viagra didnt work, aroused at work, 5k male enhancement drink,

Rate this post